รายชื่อ 31 ผู้เล่นเลกแรก พร้อมหมายเลขเสื้อ

SQUAD PLAYERS SEASON Leg1 2021-2022

SQUAD PLAYERS SEASON Leg1 2021-2022 รายชื่อ 31 ผู้เล่นเลกแรก พร้อมหมายเลขเสื้อ นรา ยูไนเต็ด ฤดูกาล 2021-2022

1. พิทักพงศ์ จันทร์อ่วม หมายเลขเสื้อ 1 GK 🇹🇭

2. มาหามะซับรี อาแวบือซา หมายเลขเสื้อ 4 DF 🇹🇭

3. อนัส ดุลยเสรี หมายเลขเสื้อ 5 DF 🇹🇭

4. กูวาเอล ยาวอหะซัน หมายเลขเสื้อ 6 MF 🇹🇭

5. อานนท์ สันหมาด หมายเลขเสื้อ 7 FW 🇹🇭

6. มูฮัมหมัดซอฟีอี วาจิ หมายเลขเสื้อ 8 MF 🇹🇭

7. อิลฮัม อิบรอเฮ็ง หมายเลขเสื้อ 9 FW 🇹🇭

8. มันโซ อุสมัน หมายเลขเสื้อ 10 FW 🇹🇭

9. อับดุลซาฟี อาแว หมายเลขเสื้อ 11 DF 🇹🇭

00. ผู้เล่นคนที่ 12 🔰

10. สุกรี อีแต หมายเลขเสื้อ 13 FW 🇹🇭

11. อาดัม อูเซ็ง หมายเลขเสื้อ 14 MF 🇹🇭

12. มูหมัดฟิร์ดาว ดอเล๊าะ หมายเลขเสื้อ 15 FW 🇹🇭

13. มะยูนัน แยนา หมายเลขเสื้อ 18 DF 🇹🇭

14. สุชาติ เต็งปะราแม หมายเลขเสื้อ 19 DF 🇹🇭

15. EMMANUEL IKECHUKWU NWACHI หมายเลขเสื้อ 20 FW 🇳🇬

16. บาห์เรน บินกาเดร์ หมายเลขเสื้อ 22 FW 🇹🇭

17. ฟาอิส ซาเม๊าะ หมายเลขเสื้อ 24 DF 🇹🇭

18. รีบูวัน อาเกะ หมายเลขเสื้อ 26 GK 🇹🇭

19. ฮามีรูล เจ๊ะอาแซ หมายเลขเสื้อ 27 MF 🇹🇭

20. มูฮัมหมัดซับรี ดอเลาะ หมายเลขเสื้อ 28 GK 🇹🇭

21. ไฟโรส เจ๊ะแม หมายเลขเสื้อ 29 FW 🇹🇭

22. ปณิธาน พวงแก้ว หมายเลขเสื้อ 36 DF 🇹🇭

23. ซาการียา สะแลแม หมายเลขเสื้อ 38 GK 🇹🇭

24. สราวุฒิ มะเย็ง หมายเลขเสื้อ 39 DF 🇹🇭

25. ฟัดดรู ฏิยาอุลอิสลาม หมายเลขเสื้อ 40 FW 🇹🇭

26. AHMAD SAIDY หมายเลขเสื้อ 41 MF 🇬🇲

27. RYOHEI MAEDA หมายเลขเสื้อ 42 MF 🇯🇵

28. อัฮหมัด โต๊ะตาบา หมายเลขเสื้อ 50 DF 🇹🇭

29. อาลีฟ เปาะจิ หมายเลขเสื้อ 55 MF 🇹🇭

30. ซูไลมันร์ อาแวกาจิ หมายเลขเสื้อ 77 FW 🇹🇭

31. สมนึก แก้วอาภรณ์ หมายเลขเสื้อ 88 MF 🇹🇭