สีหมอก เอฟซี

Competitions
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
ฤดูกาล
2017
เจ้าบ้าน

ผลการแข่งขัน

18:00
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
2017
สนามศุลกากรลาดกระบัง54

เอ็มโอเอฟ ศุลกากร ยูไนเต็ด vs สีหมอก เอฟซี

0 - 0
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
2017
สนามกีฬาจังหวัดอ่างทอง

สีหมอก เอฟซี vs สมุทรสาคร เอฟซี

2 - 0
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
2017
สนามกีฬากลางจังหวัดระนอง

แกรนด์อันดามัน ระนอง ยูไนเต็ด vs สีหมอก เอฟซี

0 - 0
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
2017
สนามกีฬา อบจ. นราธิวาส

นรา ยูไนเต็ด vs สีหมอก เอฟซี

3 - 0
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
2017
สนามกีฬาจังหวัดอ่างทอง

สีหมอก เอฟซี vs สโมสรฟุตบอลกรุงธนบุรี

2 - 0
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
2017
สนามกีฬาจังหวัดอ่างทอง

สีหมอก เอฟซี vs จามจุรี ยูไนเต็ด

2 - 0
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
2017
สนามกีฬากลางเทศบาลนครตรัง

ตรัง เอฟซี vs สีหมอก เอฟซี

2 - 2
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
2017
สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี เอฟซี vs สีหมอก เอฟซี

0 - 0
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
2017
สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช ยูนิตี้ vs สีหมอก เอฟซี

1 - 0
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
2017
สนามกีฬากองทัพบก

ทหารบก เอฟซี vs สีหมอก เอฟซี

0 - 2
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
2017
สนามกีฬาจังหวัดอ่างทอง

สีหมอก เอฟซี vs ราชประชา

2 - 1
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
2017
สนามมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เอฟซี vs สีหมอก เอฟซี

1 - 2
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
2017
สนามกีฬาจังหวัดอ่างทอง

สีหมอก เอฟซี vs บ้านบึง ยูไนเต็ด

2 - 1
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
2017
สนามกีฬาสุรี บูรณธนิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

Bangkok U. Deffo FC vs สีหมอก เอฟซี

2 - 4
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
2017
สนามกีฬาจังหวัดอ่างทอง

สีหมอก เอฟซี vs เอ็มโอเอฟ ศุลกากร ยูไนเต็ด

2 - 0
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
2017
สนามกีฬากลาง จ.สมุทรสาคร

สมุทรสาคร เอฟซี vs สีหมอก เอฟซี

2 - 3
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
2017
สนามกีฬาจังหวัดอ่างทอง

สีหมอก เอฟซี vs แกรนด์อันดามัน ระนอง ยูไนเต็ด

0 - 0
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
2017
สนามกีฬาจังหวัดอ่างทอง

สีหมอก เอฟซี vs นรา ยูไนเต็ด

6 - 1
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
2017
สนามกีฬามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

สโมสรฟุตบอลกรุงธนบุรี vs สีหมอก เอฟซี

1 - 1
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
2017
สนามจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จามจุรี ยูไนเต็ด vs สีหมอก เอฟซี