สมุทรสาคร เอฟซี

Competitions
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
ฤดูกาล
2017
เจ้าบ้าน

ผลการแข่งขัน

18:00
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
2017
สนามกีฬากลาง จ.สมุทรสาคร

สมุทรสาคร เอฟซี vs จามจุรี ยูไนเต็ด

0 - 0
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
2017
สนามกีฬาจังหวัดอ่างทอง

สีหมอก เอฟซี vs สมุทรสาคร เอฟซี

1 - 0
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
2017
สนามกีฬากลาง จ.สมุทรสาคร

สมุทรสาคร เอฟซี vs ทหารบก เอฟซี

1 - 0
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
2017
สนามเทศบาลเมืองบ้านบึง

บ้านบึง ยูไนเต็ด vs สมุทรสาคร เอฟซี

1 - 0
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
2017
สนามกีฬากลาง จ.สมุทรสาคร

สมุทรสาคร เอฟซี vs เอ็มโอเอฟ ศุลกากร ยูไนเต็ด

4 - 2
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
2017
สนามกีฬากลาง จ.สมุทรสาคร

สมุทรสาคร เอฟซี vs สโมสรฟุตบอลกรุงธนบุรี

3 - 1
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
2017
สนามกีฬากลาง จ.สมุทรสาคร

สมุทรสาคร เอฟซี vs นรา ยูไนเต็ด

0 - 5
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
2017
สนามกีฬาสุรี บูรณธนิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

Bangkok U. Deffo FC vs สมุทรสาคร เอฟซี

4 - 4
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
2017
สนามมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เอฟซี vs สมุทรสาคร เอฟซี

0 - 0
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
2017
สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช ยูนิตี้ vs สมุทรสาคร เอฟซี

3 - 1
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
2017
สนามกีฬากลางจังหวัดระนอง

แกรนด์อันดามัน ระนอง ยูไนเต็ด vs สมุทรสาคร เอฟซี

0 - 1
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
2017
สนามกีฬากลางเทศบาลนครตรัง

ตรัง เอฟซี vs สมุทรสาคร เอฟซี

2 - 1
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
2017
สนามกีฬากลาง จ.สมุทรสาคร

สมุทรสาคร เอฟซี vs ราชประชา

2 - 3
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
2017
สนามจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จามจุรี ยูไนเต็ด vs สมุทรสาคร เอฟซี

2 - 0
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
2017
สนามกีฬากลาง จ.สมุทรสาคร

สมุทรสาคร เอฟซี vs สีหมอก เอฟซี

0 - 2
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
2017
สนามกีฬากองทัพบก

ทหารบก เอฟซี vs สมุทรสาคร เอฟซี

2 - 1
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
2017
สนามกีฬากลาง จ.สมุทรสาคร

สมุทรสาคร เอฟซี vs บ้านบึง ยูไนเต็ด

1 - 3
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
2017
สนามศุลกากรลาดกระบัง54

เอ็มโอเอฟ ศุลกากร ยูไนเต็ด vs สมุทรสาคร เอฟซี

1 - 0
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
2017
สนามกีฬามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

สโมสรฟุตบอลกรุงธนบุรี vs สมุทรสาคร เอฟซี

2 - 0
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
2017
สนามกีฬากลาง จ.สมุทรสาคร

สมุทรสาคร เอฟซี vs สุราษฎร์ธานี เอฟซี