เอ็มโอเอฟ ศุลกากร ยูไนเต็ด

Competitions
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
ฤดูกาล
2017
เจ้าบ้าน

ผลการแข่งขัน

18:00
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
2017
สนามศุลกากรลาดกระบัง54

เอ็มโอเอฟ ศุลกากร ยูไนเต็ด vs สีหมอก เอฟซี

3 - 0
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
2017
สนามกีฬากองทัพบก

ทหารบก เอฟซี vs เอ็มโอเอฟ ศุลกากร ยูไนเต็ด

2 - 0
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
2017
สนามศุลกากรลาดกระบัง54

เอ็มโอเอฟ ศุลกากร ยูไนเต็ด vs นรา ยูไนเต็ด

2 - 1
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
2017
สนามศุลกากรลาดกระบัง54

เอ็มโอเอฟ ศุลกากร ยูไนเต็ด vs นครศรีธรรมราช ยูนิตี้

1 - 0
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
2017
สนามกีฬากลาง จ.สมุทรสาคร

สมุทรสาคร เอฟซี vs เอ็มโอเอฟ ศุลกากร ยูไนเต็ด

2 - 0
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
2017
สนามศุลกากรลาดกระบัง54

เอ็มโอเอฟ ศุลกากร ยูไนเต็ด vs สุราษฎร์ธานี เอฟซี

0 - 0
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
2017
สนามศุลกากรลาดกระบัง54

เอ็มโอเอฟ ศุลกากร ยูไนเต็ด vs ราชประชา

0 - 1
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
2017
สนามศุลกากรลาดกระบัง54

เอ็มโอเอฟ ศุลกากร ยูไนเต็ด vs แกรนด์อันดามัน ระนอง ยูไนเต็ด

2 - 1
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
2017
สนามจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จามจุรี ยูไนเต็ด vs เอ็มโอเอฟ ศุลกากร ยูไนเต็ด

1 - 0
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
2017
สนามเทศบาลเมืองบ้านบึง

บ้านบึง ยูไนเต็ด vs เอ็มโอเอฟ ศุลกากร ยูไนเต็ด

0 - 2
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
2017
สนามศุลกากรลาดกระบัง54

เอ็มโอเอฟ ศุลกากร ยูไนเต็ด vs ตรัง เอฟซี

1 - 0
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
2017
สนามกีฬาสุรี บูรณธนิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

Bangkok U. Deffo FC vs เอ็มโอเอฟ ศุลกากร ยูไนเต็ด

2 - 1
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
2017
สนามศุลกากรลาดกระบัง54

เอ็มโอเอฟ ศุลกากร ยูไนเต็ด vs สโมสรฟุตบอลกรุงธนบุรี

2 - 4
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
2017
สนามกีฬาจังหวัดอ่างทอง

สีหมอก เอฟซี vs เอ็มโอเอฟ ศุลกากร ยูไนเต็ด

2 - 2
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
2017
สนามศุลกากรลาดกระบัง54

เอ็มโอเอฟ ศุลกากร ยูไนเต็ด vs ทหารบก เอฟซี

3 - 0
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
2017
สนามกีฬา อบจ. นราธิวาส

นรา ยูไนเต็ด vs เอ็มโอเอฟ ศุลกากร ยูไนเต็ด

0 - 0
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
2017
สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช ยูนิตี้ vs เอ็มโอเอฟ ศุลกากร ยูไนเต็ด

1 - 3
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
2017
สนามศุลกากรลาดกระบัง54

เอ็มโอเอฟ ศุลกากร ยูไนเต็ด vs สมุทรสาคร เอฟซี

0 - 0
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
2017
สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี เอฟซี vs เอ็มโอเอฟ ศุลกากร ยูไนเต็ด

2 - 1
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
2017
สนามศุลกากรลาดกระบัง54

เอ็มโอเอฟ ศุลกากร ยูไนเต็ด vs มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เอฟซี