มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เอฟซี

Competitions
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
ฤดูกาล
2017
เจ้าบ้าน

ผลการแข่งขัน

16:00
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
2017
สนามธนบุรีเสตเดียม

ราชประชา vs มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เอฟซี

3 - 2
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
2017
สนามมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เอฟซี vs สโมสรฟุตบอลกรุงธนบุรี

1 - 2
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
2017
สนามมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เอฟซี vs สุราษฎร์ธานี เอฟซี

0 - 1
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
2017
สนามมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เอฟซี vs แกรนด์อันดามัน ระนอง ยูไนเต็ด

1 - 1
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
2017
สนามกีฬาสุรี บูรณธนิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

Bangkok U. Deffo FC vs มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เอฟซี

1 - 1
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
2017
สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช ยูนิตี้ vs มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เอฟซี

1 - 0
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
2017
สนามมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เอฟซี vs จามจุรี ยูไนเต็ด

2 - 2
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
2017
สนามกีฬา อบจ. นราธิวาส

นรา ยูไนเต็ด vs มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เอฟซี

4 - 4
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
2017
สนามมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เอฟซี vs สมุทรสาคร เอฟซี

1 - 0
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
2017
สนามกีฬากลางเทศบาลนครตรัง

ตรัง เอฟซี vs มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เอฟซี

2 - 1
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
2017
สนามมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เอฟซี vs สีหมอก เอฟซี

3 - 2
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
2017
สนามมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เอฟซี vs ทหารบก เอฟซี

0 - 5
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
2017
สนามมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เอฟซี vs Bangkok U. Deffo FC

1 - 0
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
2017
สนามเทศบาลเมืองบ้านบึง

บ้านบึง ยูไนเต็ด vs มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เอฟซี

4 - 2
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
2017
สนามมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เอฟซี vs ราชประชา

2 - 1
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
2017
สนามกีฬามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

สโมสรฟุตบอลกรุงธนบุรี vs มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เอฟซี

2 - 2
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
2017
สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี เอฟซี vs มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เอฟซี

1 - 0
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
2017
สนามกีฬากลางจังหวัดระนอง

แกรนด์อันดามัน ระนอง ยูไนเต็ด vs มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เอฟซี

0 - 0
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
2017
สนามมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เอฟซี vs นครศรีธรรมราช ยูนิตี้

2 - 1
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
2017
สนามศุลกากรลาดกระบัง54

เอ็มโอเอฟ ศุลกากร ยูไนเต็ด vs มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เอฟซี