จามจุรี ยูไนเต็ด

Competitions
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
ฤดูกาล
2017
เจ้าบ้าน

ผลการแข่งขัน

18:00
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
2017
สนามกีฬากลาง จ.สมุทรสาคร

สมุทรสาคร เอฟซี vs จามจุรี ยูไนเต็ด

3 - 2
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
2017
สนามจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จามจุรี ยูไนเต็ด vs แกรนด์อันดามัน ระนอง ยูไนเต็ด

2 - 1
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
2017
สนามกีฬากลางเทศบาลนครตรัง

ตรัง เอฟซี vs จามจุรี ยูไนเต็ด

1 - 2
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
2017
สนามจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จามจุรี ยูไนเต็ด vs ราชประชา

1 - 1
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
2017
สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี เอฟซี vs จามจุรี ยูไนเต็ด

2 - 0
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
2017
สนามกีฬาจังหวัดอ่างทอง

สีหมอก เอฟซี vs จามจุรี ยูไนเต็ด

1 - 2
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
2017
สนามกีฬาสุรี บูรณธนิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

Bangkok U. Deffo FC vs จามจุรี ยูไนเต็ด

1 - 0
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
2017
สนามมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เอฟซี vs จามจุรี ยูไนเต็ด

2 - 1
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
2017
สนามจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จามจุรี ยูไนเต็ด vs เอ็มโอเอฟ ศุลกากร ยูไนเต็ด

1 - 1
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
2017
สนามจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จามจุรี ยูไนเต็ด vs นรา ยูไนเต็ด

1 - 1
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
2017
สนามกีฬามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

สโมสรฟุตบอลกรุงธนบุรี vs จามจุรี ยูไนเต็ด

0 - 4
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
2017
สนามเทศบาลเมืองบ้านบึง

บ้านบึง ยูไนเต็ด vs จามจุรี ยูไนเต็ด

1 - 2
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
2017
สนามจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จามจุรี ยูไนเต็ด vs นครศรีธรรมราช ยูนิตี้

2 - 3
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
2017
สนามจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จามจุรี ยูไนเต็ด vs สมุทรสาคร เอฟซี

1 - 0
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
2017
สนามกีฬากลางจังหวัดระนอง

แกรนด์อันดามัน ระนอง ยูไนเต็ด vs จามจุรี ยูไนเต็ด

2 - 0
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
2017
สนามจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จามจุรี ยูไนเต็ด vs ตรัง เอฟซี

1 - 3
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
2017
ทีโอที สเตเดียม

ราชประชา vs จามจุรี ยูไนเต็ด

1 - 1
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
2017
สนามจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จามจุรี ยูไนเต็ด vs สุราษฎร์ธานี เอฟซี

1 - 1
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
2017
สนามจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จามจุรี ยูไนเต็ด vs สีหมอก เอฟซี

2 - 1
Euro Cake League Pro (T3) SOUTHERN
2017
สนามกีฬากองทัพบก

ทหารบก เอฟซี vs จามจุรี ยูไนเต็ด